Sisällöntuottaja, sisällöntuotanto, Bränditoimisto Hurraa.
Sisällöntuotanto ja sisällöntuottaja, Bränditoimisto Hurraa.

Hyvä sisällöntuottaja

Sisällöntuottaja kuuntelee asiakasta, Bränditoimisto Hurraa.

Mikä tekee sisällöntuottajasta hyvän?

Se, että hän perehtyy kunnolla kyseessä olevaan bisnekseen kohderyhmineen. Aikajana kulkee historiasta tulevaisuuden visioon, jotta tarinoille on katetta.

Sisällöntuotannon oiva tarkoitus on rantautua asiakkaan tai lukijan mieleen. Jo ennen kuin hän edes tietää tarvitsevansa palvelua tai tuotetta. Tämä tarkoittaa relevantin sisällön tuottamista eri näkökulmista.

Toimivan kuvion voisi summata näin:

Näe ja ymmärrä asiakasta ostopolun eri vaiheissa. Varmista, että verkkosivuilla otetaan koppi näistä kaikista. Noudata markkinointisuunnitelmaa.

Mitä tarkoittavat sisältöstrategia, sisältömarkkinointi ja sisällöntuotanto?

 

Roisisti yleistettynä ne putoavat ylhäältä alas näin:

 • Sisältöstrategia (brändin sanoma, kohderyhmät ja tavoitteet, sekä miten tavoitteisiin päästään)Sisällöntuotanto Bränditoimisto Hurraa. Okei! Huudahdus puhekuplassa.
 • Sisältömarkkinointi (toteutussuunnitelma, jossa varmistetaan, että relevanttia sisältöä tuotetaan)
 • Sisällöntuotanto (sisältösuunnitelma, jossa yksittäisiä toimenpiteitä tehdään edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi)

Sisältömarkkinoinnista vastaavan paras kaveri on hyvä sisällöntuottaja. Tulosta tulee, kun sisältöä tuotetaan kohderyhmää osallistamalla ja kuuntelemalla. Kuunteleminen opettaa ja antaa tietoa, mikä kohderyhmässä kulloinkin askarruttaa. 

Esimerkkejä verkkosivujen sisällöntuotannosta:

 • helposti ymmärrettävät oppaat tai opasvideot
 • asiantuntija-artikkelit
 • vinkkejä ja useimmin kysyttyjä kysymyksiä
 • onnistuneita, toteutuneita asiakastarinoita
 • infograafeja

Hyvästä sisällöstä kerrotaan luontevimmin sosiaalisessa mediassa. Aseta tarjolle ja keskustelun alle sopivia aihealueita kanavakohtaisen sisältökalenterin mukaan. Kaiken a ja o on jatkuvuus ja johdonmukaisuus. Kuka teillä olisi valmis brändäämään itseään asiantuntijana?

Bränditoimisto Hurraa tuottaa sisällöntuotantoa yrityksille mm.

 • henkilöhaastattelut
 • asiantuntija-artikkelit
 • videokäsikirjoitus
 • lyhyet videot someen
 • kuvituskuvat
 • verkkosivujen teksti
 • somekalenteri
 • Facebook-sisällöt
 • julkaisujen taitot

Halaisitko ulkoistaa sisällöntuotannon säännöllisesti toteutettavaksi? Elämää helpottaa, kun joku huolehtii puolestasi ajankohtaisesta päivityksestä tai tavoitteellisesta sisällöstä kuukausittain.

Ota meihin yhteyttä